අනෙකාගේ අයිතිය දියේ ගිලීම

Posted by තිවංක | | Posted On Friday, November 5, 2010 at 4:34 PM

අප සියලුදෙනා ම ඍජුව ම මහාමාර්ග භාවිත කරන්නන්. එහෙත් මහමර්ගයකදී අනෙකාගේ අයිතියට ගරු කරන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද ? මේ දිනවල නිතර අපට වර්ෂාව අත්දකින්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙම වෙලාවට විශේෂයෙන්ම ඔබ භාවිතා කරන්නේ මෝටර් රථයක් වැනි සංවෘත වාහනයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ ගැන ඔබ අවදානයට ලක් කල යුතු වෙනවා. මාර්ගය භාවිතා කරන අනෙකා පදිකයෙක්, පාපැදියක් හෝ මෝටර් බයිසිකලයක් නම්, තමන් නොතෙමීගියත් ඔවුන් වර්ෂාවෙන් (ඔබට වඩා) පීඩා විඳින පිරිසක් බව සිහිතබාගෙන යාම වඩාත් මානුෂිකයි නේද ? මෙහෙම ලියන්න හිතුනේ පෞද්ගලිකවම මේ දේ අත්දකින්න සිදුවුණා නිසා.

අදහස්:

" අනෙකාගේ අයිතිය දියේ ගිලීම" සඳහා අදහස් 4 කි

ඔබගේ අදහස .....